Lab@xpert

Програмне забезпечення для інтеграції та аналізу даних

Lab@xpert від INFOMED це інформаційна система для аналітичних лабораторій, яка дає вам можливість керувати даними вашої лабораторії в електронному форматі, в легкий, прозорий та зрозумілий спосіб, інтегруючи всі доступні технології для збору та обробки інформації (статичної чи ні ), що накопичується в процесі їх експлуатації.

Технологічні розробки та впровадження систем забезпечення якості (ISO, HACCP тощо) у всьому спектрі сучасних промислових видів діяльності вимагають використання Інтегрованої системи управління для Аналітичних лабораторій контролю якості (QC), Науково-дослідних і розробних ( НДДКР) лабораторій тощо.

Інтеграція: додаток може підключатися до інших подібних аналітичних систем, які можуть бути використані лабораторією, а також з будь-якою системою ERP.

Спільний доступ до інформації: До збереженої інформації може отримати доступ будь-який авторизований користувач з індивідуальним приватним доступом та відповідним рівнем прав та безпеки керування.

Веб та віддалений доступ:
Система дозволяє віддалений доступ до даних безпосередньо через віддалений сеанс або через веб-браузер, де авторизований користувач може отримати доступ до результатів просто за допомогою інтернету.

Інтерпретатор сценарію:
Для оптимізації робочого процесу пропонується вбудований інструмент програмування та застосування автоматизованих процедур.

Конструктор запитів:
Користувач програми (з необхідною мінімальною підготовкою) може встановлювати різноманітні запити до бази даних, не потребуючи ІТ чи комп’ютерного фахівця.

Повнофункціональний репортер:
Сторінки для друку створюються за допомогою інструменту створення звітів, який створює якісні роздруківки з можливістю відображення зображень, графіки, статистичних діаграм тощо.

Монітори експертних систем:
Додаток може використовувати автоматизований аналіз керування процедурами в режимі реального часу для відображення контрольних повідомлень / сповіщень (можливий друк).

Інтеграція методологій:
Усі використані методи дослідження можуть бути записані та збережені в системі та виражатися в роздруківках на рівні тестів та типів зразка.